Tarieven

  • Het kennismakingsgesprek voorafgaand aan een eventuele mediation is vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur. Wanneer u besluit door te gaan, kunnen we aansluitend de mediation aanvangen.
  • De duur van de mediation is afhankelijk van de omstandigheden. Gemiddeld zijn er 4 tot 6 mediationbijeenkomsten nodig van 2 uur.
  • De eventuele kosten van een derde-deskundige, zoals een notaris, fiscalist of financieel adviseur komen voor rekening van de cliënt.
  • De kosten van een mediation worden doorgaans, tenzij anders afgesproken, door de cliënten gedeeld.
  • Mediation kan bij mij – zonder meerkosten – buiten kantooruren plaatsvinden.
  • Veel cliënten geven er de voorkeur aan dat de mediation bij mij op kantoor plaats vindt, omdat dat een neutrale plaats is. Wanneer u dit prettig vindt, kan de afspraak echter ook bij u thuis of op uw kantoor zijn.

Mijn uurtarief bedraagt € 160,- . Dit uurtarief is inclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding en de verwerking van de informatie achteraf. Om u van te voren duidelijkheid te verschaffen over de kosten van de mediation hanteer ik vaste prijzen voor:

  • Opstellen overeenkomst (of convenant):  € 400,-
  • Opstellen ouderschapsplan:   € 250,-
  • Berekening kinderalimentatie:  € 100,-
  • Berekening partneralimentatie:  € 125,-

Alle tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW. Bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap komen hier de kosten van de advocaat voor de aanvraag van de echtscheiding bij de rechtbank en de bijbehorende procedure nog bij. Tevens betaalt u griffierecht (€ 148,50 per persoon, tarief 2019) en kosten van uittreksels.

Het is mogelijk om een vast tarief voor het hele mediationtraject af te spreken. Tijdens het eerste gesprek kunnen we kijken of uw situatie zich daarvoor leent.

Voor zakelijke cliënten gelden de bovenstaande tarieven exclusief BTW.

Ik sta ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat wil zeggen dat ik ook zaken aanneem op basis van door de Staat gefinancierde rechtshulp, de zogenaamde ‘toevoeging’. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.